کاتارسیس

وبلاگی برای معرفی کتاب با محوریت روانشناسی

۲ مطلب با موضوع «معرفـیـ کتابـــــ :: زندگینامه» ثبت شده است

کتابهای معرفی شده در سال 1395 در کاتارسیس


سهیلا مهین روستا

معرفی کتاب پله پله تا ملاقات خدا

پله پله تا ملاقات خدا


       از قطع پیوند با آنچه تعلقات خودی است تا قطع پیوند با خود، خط سیری شگرف، پرخطر و صعبناک بود که این بلخی‌زاده‌ی مهاجر در دیار روم را در طی عمری که از شصت‌و‌هشت‌سال تجاوز نکرد، در طول مجاهده‌ای عمرکاه و طاقت‌آزمای، از مقامات تبتل تا فنا پلّه‌پلّه‌ تا ملاقات خدا عروج داد و هرگز نیز او را به این مقامات خویش مغرور و مفتون نداشت.

      این عروج روحانی را او از سال‌های کودکی آغاز کرده بود _از پرواز در دنیای فرشته‌ها، دنیای ارواح، و دنیای ستاره‌ها که در سال‌های کودکی او را گرم و شاداب و پرجاذبه می‌کرد. در آن سال‌ها رویاهای که جان کودک تا آستانه‌ی عرش خدا عروج می‌داد، چشم‌های کنجکاوش را در نوری وصف‌ناپذیر که اندام اثیری فرشتگان را در هاله‌ی خیره‌کننده‌ای غرق می‌کرد گشود. بر روی درخت‌های در شکوفه نشسته‌ی خانه فرشته‌ها را به صورت گل‌‌های خندان می‌دید. در پرواز پروانه‌های بی‌آرام که بر فراز سبزه‌های موّاج باغچه یکدیگر را دنبال می‌کردند آنچه را بزرگترها در خانه روح می‌خواندند به صورت ستاره‌های از آسمان چکیده می‌یافت. فرشته‌ها، که از ستاره‌ها پایین می‌آمدند با روح‌ها که در اطراف خانه بودند از بام خانه به آسمان بالا می‌رفتند، طی روزها و شب‌ها با نجوایی که در گوش او می‌کردند او را برای سرنوشت عالی خویش، پرواز به آسمان‌ها، آماده می‌کردند _پرواز به سوی خدا

سهیلا مهین روستا