روان در روان‌شناسی تحلیلی به دو قسمت اصلی، خودآگاه و ناخودآگاه، تقسیم می‌شود. خودآگاه قسمتی است که ما از کارکردهای آن آگاه هستیم و رفتار ارادی ما را شامل می‌شود و تحت کنترل ماست. به عبارت دیگر آنچه را که اغلب مردم به عنوان روان خود می‌شناسند، بخش خودآگاه روان آن‌هاست و ناخودآگاه بخشی از روان فرد است که نسبت به اعمال و رفتار آن آگاهی ندارد و به صورت خودمختار و خارج از تسلط اراده‌ی ما رفتار می‌کند.

 

حضور دو سیستم خودآگاه و ناخودآگاه در ساختار فیزیکی جسم ما نیز صادق است. به عنوان مثال حرکات اندام‌ها، صحبت‌کردن، غذا‌ خوردن و ... به صورت خودآگاه و کاملاً ارادی صورت می‌گیرد، در حالی که اعمال دستگاه گوارش، حرکات قلب و عملکرد کلیه به صورت کاملاً غیرارادی انجام می‌شود و اغلب کسی از کارکرد سیستم گوارشی و قلب خود خبردار نیست ولی این اعضا کار خود را انجام می‌دهند.

 

البته این دو جزء خودآگاه و ناخودآگاه کاملاً از هم جدا نیستند و تعاملاتی با یکدیگر دارند و تحت تاثیر هم قرار می‌گیرند، مثلاً زمانی که فرد به صورت ارادی شروع به دویدن می‌کند، ضربان قلب او که بخشی از ناخودآگاه جسم اوست بالا می‌رود.

 

همین تعامل دوطرفه بین خودآگاه و ناخودآگاه روانی نیز وجود دارد. ناخودآگاه ما به طور واضح از رفتارهای آگاهانه‌ی ما تاثیر می‌پذیرد که بسیاری از این تاثیرپذیری‌ها خود را در رویا نشان می‌دهد. همچنین بسیاری از رفتارها و احساسات ما نیز تحت تاثیر ناخودآگاه است. ممکن است ما نسبت به رفتار عادی دیگران احساسات متناقض نشان دهیم. مثلاً رفتاری که از کسی سر می‌زند و تاثیر چندانی روی دیگران نمی‌گذارد، ما را بسیار عصبانی کند که این واکنش ممکن است به علت تجربیات قبلی ما به حالتی مشابه باشد که در آن زمان برای ما آزاردهنده بوده و باگذشت زمان به ناخودآگاه ما وارد شده و اکنون به صورت خودکار با تجربه‌ی وضعیت مشابه، احساس مشابهی در ما برانگیخته می‌شود.

 

ضمیمه‌ی کتاب انواع مردان اثر ژان‌شینودا بولن‌

 

ادامه دارد...


 :پیــ نوشتـــ+در بخش ضمیمه‌ی کتاب انواع مردان، دیدگاه روان‌شناسی تحلیلی و ابعاد اصلی آن به صورت بسیار ساده و قابل درک برای همه، بیان‌شده است. این بخش را به طور کامل در وبلاگم، طی شش پست کوتاه منتشر می‌کنم تا مورد استفاده‌ی علاقمندان به آشنایی با روان‌شناسی تحلیلی قرار گیرد.