عقده‌ها

ویژگی عقده اشتغال ذهنی شدید نسبت به چیزی است. برای نمونه زمانی که می‌‌گوییم شخصی عقده‌ی حقارت یا قدرت‌طلبی دارد، منظورمان این است که ذهن او به حقارت یا قدرت‌ مشغول است و این تمرکز بر رفتارش تاثیر می‌گذارد. عقده‌ها تعیین‌کننده‌ی همه چیز ما هستند؛ از چگونگی ادراک جهان گرفته تا ارزش‌ها، علاقه‌مندی‌ها و انگیزش‌ها.

 

آنیما و آنیموس

در روان‌شناسی تحلیلی روان انسان را تک‌جنسیتی نمی‌دانند. همه‌ی ما هم خصوصیاتی زنانه (آنیما) داریم و هم خصوصیاتی مرادنه (آنیموس). خصوصیاتی همچون تعقل، منطق و دوراندیشی آنیموسی و خصوصیاتی همچون تعهد به روابط با دیگران، توجه به خود و ... خصوصیانی آنیمایی هستند.

 

مردان با پرورش روحیات آنیمایی در خود می‌توانند علاوه بر این‌که از زندگی لذت بیشتری می‌برند و زندگی‌شان روح پیدا می‌کند، ارتباط بهتری با زنان زندگی‌شان (مادر، همسر، دختر و ...) برقرار کنند.

 

زنان نیز با پرورش روحیات آنیموس این امکان را می‌یابند تا با اقتدار بیشتری زندگی خود را شکل دهند و از وابستگی‌های ناسالم زندگی دور باشند. همچنین شناخت روحیات آنیموسی به زنان کمک می‌کند ارتباطات بهتری با مردان زندگی‌شان (پدر، همسر، پسر، برادر و ...) داشته باشند.

 

اما این نکته را هم باید یادآور شویم که پرورش آنیموس در حد اغراق شده در زنان، آنان را سخت‌گیر و سلطه‌جو می‌کند. همچنین پرورش اغراق ‌شده‌ی آنیما در مردان نیز باعث می‌شود اقتدار لازم برای اداره‌ی زندگی خود به‌طور مستقل را از دست بدهند.


ضمیمه‌ی کتاب انواع مردان اثر ژان‌شینودا بولن‌

 

ادامه دارد...


آشنایی با ساختار روان از دیدگاه روان‌شناسی تحلیلی(1)| خودآگاه و ناخودآگاه