سایه

بسیاری از روانکاوان سایه را تصویر معکوس پرسونا در ناخودآگاه می‌دانند که حاوی خصوصیاتی کاملاً متضاد با پرسونا است. به‌عبارت دیگر سایه خصوصیاتی را شامل می‌شود که مورد قبول پرسونا نیست، خواه مثبت باشند و خواه منفی. البته واضح است که با توجه به این‌که اغلب افراد پرسونایی خوب و مثبت برای خود می‌سازند، سایه باید حاوی صفاتی ناپسند باشد. یکی از سخت‌ترین بخش‌های تکامل و رشد روانی، مبارزه و غلبه بر سایه و تحت سلطه درآوردن خصوصیات پست آن است.

 

خویشتن

خویشتن را می‌توان معادلی برای خزانه‌ی فطری حقایق و راه‌های درست قرار داده شده در نهاد انسان دانست. خویشتن به‌صورت پنددهنده و راهنما در رویاهای ما ظاهر می‌شود و به‌قول دکتر کمپبل در تاریک‌ترین لحظه، نور فرا می‌رسد. یونگ معتقد است که شنیدن صدا در رویاها در واقع دخالت خویشتن است و بیانگر شناختی است که از بنیان‌های جمعی روان سرچشمه می‌گیرد و در آن‌چه صدا در رویا می‌گوید، نباید تردید کرد.

 

به تعبیر دیگر خویشتن همان خودی است که برای آن خلق شده‌ایم، ولی بنا به دلایل مختلف از این خود واقعی دور افتاده‌ایم. خودشناسی به ما کمک می‌کند تا به خود واقعی‌مان دست یابیم.


ضمیمه‌ی کتاب انواع مردان اثر ژان‌شینودا بولن‌

 

ادامه دارد...


آشنایی با ساختار روان از دیدگاه روان‌شناسی تحلیلی(1)| خودآگاه و ناخودآگاه