کاتارسیس

پالایش و تخلیه روح و روان

کاتارسیس

پالایش و تخلیه روح و روان

کاتارسیس

خالیِ هر لحظه را سرشار باید کرد از هستی.
زنده باید زیست در آنات میرنده،
با خلوصِ ناب‌تر مستی.
چیست جز این؟
[نیست جز این راه.]
زنده دارد زنده‌دل دم را.
هر کجا، هر گاه
اوج بخشد کیفیت کم را.

"مهدی اخوان ثالث"
--------------------------------
--------------------------------
موجیم و وصل ما،
از خود بریدن است
ساحل بهانه ای است
رفتن، رسیدن است.

"قیصر امین پور"
----------------------------------
----------------------------------
+ بسیاری از پستهای "کاتارسیس" در تاریخ 6 فروردین و 13 فروردین 95 حذف شد و اغلب پستهای باقیمانده به موضوعاتی چون معرفی کتاب و بخشهایی از کتابها تعلق دارد.
++ "کاتارسیس" از تاریخ 12 فروردین 95، صرفا به "معرفی کتاب" اختصاص داده شد.
+++ کامنتدونی هم بسته شد :)

نویسنده

سایه

بسیاری از روانکاوان سایه را تصویر معکوس پرسونا در ناخودآگاه می‌دانند که حاوی خصوصیاتی کاملاً متضاد با پرسونا است. به‌عبارت دیگر سایه خصوصیاتی را شامل می‌شود که مورد قبول پرسونا نیست، خواه مثبت باشند و خواه منفی. البته واضح است که با توجه به این‌که اغلب افراد پرسونایی خوب و مثبت برای خود می‌سازند، سایه باید حاوی صفاتی ناپسند باشد. یکی از سخت‌ترین بخش‌های تکامل و رشد روانی، مبارزه و غلبه بر سایه و تحت سلطه درآوردن خصوصیات پست آن است.

 

خویشتن

خویشتن را می‌توان معادلی برای خزانه‌ی فطری حقایق و راه‌های درست قرار داده شده در نهاد انسان دانست. خویشتن به‌صورت پنددهنده و راهنما در رویاهای ما ظاهر می‌شود و به‌قول دکتر کمپبل در تاریک‌ترین لحظه، نور فرا می‌رسد. یونگ معتقد است که شنیدن صدا در رویاها در واقع دخالت خویشتن است و بیانگر شناختی است که از بنیان‌های جمعی روان سرچشمه می‌گیرد و در آن‌چه صدا در رویا می‌گوید، نباید تردید کرد.

 

به تعبیر دیگر خویشتن همان خودی است که برای آن خلق شده‌ایم، ولی بنا به دلایل مختلف از این خود واقعی دور افتاده‌ایم. خودشناسی به ما کمک می‌کند تا به خود واقعی‌مان دست یابیم.


ضمیمه‌ی کتاب انواع مردان اثر ژان‌شینودا بولن‌

 

ادامه دارد...


آشنایی با ساختار روان از دیدگاه روان‌شناسی تحلیلی(1)| خودآگاه و ناخودآگاه