فردیت

در روان‌شناسی تحلیلی به‌عنوان اوج تکامل یافتگی و تعالی روان از آن تعبیر می‌شود. رسیدن به خویشتن طی فرآیندی قابل تحقق است که تنها قهرمان می‌تواند به آن دست یابد. قهرمان همان کسی است که در مسیر دست‌یابی به خویشتن و خود حقیقی گام برمی‌دارد. قهرمان کسی است که از بهشت رانده‌شده و عزم بهشت دارد. آن انسان فرهیخته‌ای که قدم در راه تغییر وضعیت موجود می‌نهد. او از تمام سختی‌ها و ناکامی‌ها، نبردها و دیوها، فریب‌ها، رنج و تنهایی که پیش روی اوست، آگاه است، اما ماندن در وضعیت فعلی را برای خود، غیرممکن می‌داند. او پا در سفری روحانی و درونی می‌گذارد، با همه‌ی مشکلات رو در رو دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و در نهایت سربلند و آزاد وارد عالمی جدید می‌شود که خود خالق آن است؛ دنیایی که در آن امنیت کامل دارد، زیباست و دوست‌داشتنی و عاشق می‌شود – عاشق تمام هستی.

 

سفر قهرمانی برای مردان و زنان متفاوت است و هر کدام مختصات ویژه‌ی خود را دارد.


ضمیمه‌ی کتاب انواع مردان اثر ژان‌شینودا بولن‌

 

پایان!


آشنایی با ساختار روان از دیدگاه روان‌شناسی تحلیلی(1)| خودآگاه و ناخودآگاه