کاتارسیس

پالایش و تخلیه روح و روان

کاتارسیس

پالایش و تخلیه روح و روان

کاتارسیس

خالیِ هر لحظه را سرشار باید کرد از هستی.
زنده باید زیست در آنات میرنده،
با خلوصِ ناب‌تر مستی.
چیست جز این؟
[نیست جز این راه.]
زنده دارد زنده‌دل دم را.
هر کجا، هر گاه
اوج بخشد کیفیت کم را.

"مهدی اخوان ثالث"
--------------------------------
--------------------------------
موجیم و وصل ما،
از خود بریدن است
ساحل بهانه ای است
رفتن، رسیدن است.

"قیصر امین پور"
----------------------------------
----------------------------------
+ بسیاری از پستهای "کاتارسیس" در تاریخ 6 فروردین و 13 فروردین 95 حذف شد و اغلب پستهای باقیمانده به موضوعاتی چون معرفی کتاب و بخشهایی از کتابها تعلق دارد.
++ "کاتارسیس" از تاریخ 12 فروردین 95، صرفا به "معرفی کتاب" اختصاص داده شد.
+++ کامنتدونی هم بسته شد :)

نویسنده

در بدترین حالت، نصیحت نشانه‌ی «عقده‌ی دخالت[1]» است.


نصیحت، اغلب توهینی بزرگ به عقل فرد مقابل است و به بی‌اعتمادی نسبت به توانایی فرد دچار مشکل، برای درک و کنار آمدن با مشکلاتش اشاره دارد. به گفته‌ی نورمن کاگان[2]: « در واقع، ما به طور ضمنی به فرد می‌گوییم که: تو برای مشکلی که حلّش برای من خیلی ساده بود اینقدر زحمت کشیده‌ای؛ چقدر احمقی!»

 

اشکال دیگر نصیحت آن است که فرد نصیحت‌کننده، به ندرت، تمام معانی تلویحی مشکل را درک می‌کند. وقتی مردم ما را در نگرانی‌های خود سهیم می‌کنند، اغلب، فقط «قلّه‌ی کوه یخ[3]» را به ما نشان می‌دهند. نصیحت‌کننده از پیچیدگی‌ها، احساسات و عوامل متعدد دیگری که در زیر سطح ظاهری پنهان شده‌اند آگاه نیست. داگ هامرشولد[4]، دیپلمات درون‌نگر سوئدی گفته است:

بدون آن‌که مشکل را بداند

برایش پاسخی

آسان می‌ساخت.

 

رابرت بولتون، روانشناسی روابط انسانی (مهارتهای مردمی)interfere- iority complex . [1]

 [2]Norman Kagan

[3] . اشاره به تمثیل مشهور فروید در مورد ذهن و روان بشر است. فروید معتقد بود که روان انسان به یک کوه یخ شناور در اقیانوس شبیه است که قسمت اعظم آن در زیر آب قرار دارد و قابل رویت نیست؛ بر همین قیاس، بیشتر محتویات روان در قسمت ناخودآگاه ذهن قرار دارد و قابل دسترس نیست.

[4] . Dag Hammarskjold؛ (1961-1905) دبیر سوئدی سازمان ملل که در هنگام سفر به کنگو، در افریقا، هواپیمایش سقوط کرد و کشته شد.