تعارض‌های میان‌فردی در درمان‌های گشتالتی به چهار مورد زیر خلاصه می‌شود:

  • صمیمیت . امیال جنسی 
  •  ارتباط 
  •  خصومت
  • کنترل

در این پست به «خصومت» می‌پردازیم.


خصومت


مشکلات مربوط به خصومت، مشکلات مرزی هستند. آن جنبه‌هایی از دنیا که با آنها همانندسازی می‌کنیم و درون مرزهای خودمان (ego) قرار می‌دهیم، به صورت خودی دوست‌داشتنی و پذیرای مهربانی ما تجربه می‌شوند. آن قسمت‌هایی از دنیا که خارج از مرزهای خود تجریه می‌کنیم، بیگانه، و تهدیدکننده تجربه شده، و خصومت را در ما ایجاد می‌کنند. برای مثال، آن دسته از آمریکایی‌های سفید‌پوستی که معتقدند سفیدپوستان برتر هستند و آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار را از مرزهای خود بیرون می‌رانند، احساس می‌کنند که آزادند تا خصومت خود را متوجه‌ی سیاه‌پوستان کرده و با آنها مبارزه کنند. از نظر سفیدپوستان دیگری که طرفدار تنوع و مساوات هستند، نژادپرستان دشمنانی می‌شوند که از مرزهای خود آنها خارج بوده و سزاوار برخورد خصمانه هستند.


ما در روابط صمیمانه، مرزهای خود را گسترش می‌دهیم تا دیگران را در درون هویت خویش قرار داده و تجربه‌ی «ما بودن» را به‌وجود آوریم. اما حتی در روابط صمیمانه، معمولاً نمی‌توانیم تمام جنبه‌های طرف مقابل را بپذیریم، زیرا تمامی جنبه‌های خود را قبول نمی‌کنیم. ما در روابط صمیمانه‌ی خود به احتمال زیاد به کسانی خصومت نشان می‌دهیم که خصوصیات آنها ما را به یاد خصوصیاتی می‌اندازد که انکار کرده و به خارج از مرزهای خود فرافکن نموده‌ایم. طبق ضرب‌المثل قدیمی، 

«ما چیزهایی را در دیگران خوار می‌شماریم که در خودمان از آنها بیشتر می‌ترسیم.» اگر از وقت‌نشناسی دوست خود عصبانی هستیم، باید به درون بنگریم تا ببینیم آیا برخی از تمایلات زندگی نکردن طبق ساعت را در خود انکار کرده‌ایم.


اگر رنجش خود را به دوستان صمیمی ابراز نکنیم، به خاطر ترس از اینکه ممکن است روراست بودن به ابراز خصومت ما شود، ارتباط با آنها را قطع می‌کنیم. در این صورت، نتوانسته‌ایم موضوعی را ببندیم، و این رنجش علامت مهمی است مبنی بر اینکه گشتالت برای کامل شدن فشار می‌آورد، پس باید به تکلیف ناتمام پرداخته شود. در روان‌درمانی، درمانجویان ترغیب می‌شوند خصومت و رنجش خود را به صندلی خالی که بیانگر افراد صمیمی است که با آنها ارتباط مشکل‌سازی داشته‌اند، عمیقاً ابراز کنند. بعد از اینکه درمانجویان خصومت خود را تخلیه کردند، باید افراد صمیمی خود را به خاطر بی‌نقص نبودن ببخشند، که در این صورت خود را به خاطر بی‌نقص نبودن خواهند بخشید.


صفحه 237 کتاب «نظریه‌های روان‌درمانی»