کاتارسیس

پالایش و تخلیه روح و روان

کاتارسیس

پالایش و تخلیه روح و روان

کاتارسیس

خالیِ هر لحظه را سرشار باید کرد از هستی.
زنده باید زیست در آنات میرنده،
با خلوصِ ناب‌تر مستی.
چیست جز این؟
[نیست جز این راه.]
زنده دارد زنده‌دل دم را.
هر کجا، هر گاه
اوج بخشد کیفیت کم را.

"مهدی اخوان ثالث"
--------------------------------
--------------------------------
موجیم و وصل ما،
از خود بریدن است
ساحل بهانه ای است
رفتن، رسیدن است.

"قیصر امین پور"
----------------------------------
----------------------------------
+ بسیاری از پستهای "کاتارسیس" در تاریخ 6 فروردین و 13 فروردین 95 حذف شد و اغلب پستهای باقیمانده به موضوعاتی چون معرفی کتاب و بخشهایی از کتابها تعلق دارد.
++ "کاتارسیس" از تاریخ 12 فروردین 95، صرفا به "معرفی کتاب" اختصاص داده شد.
+++ کامنتدونی هم بسته شد :)

نویسنده

ما می‌ترسیم که مبادا کامل نباشیم، که بفهمیم آنچه را بیش از همه در دیگران از آن متنفریم، واقعاً همان چیزهایی است که در مورد خودمان از آنها تنفر داریم. 


فرافکنی


ما می‌ترسیم که قدرت و درخشندگی ما باعث جدایی‌‌مان از دیگران شود زیرا آنچه در اطرافمان می‌بینیم فقط حد وسط است. ما به قدری می‌ترسیم مورد قبول واقع نشویم که بسیاری از مواهب ارزشمندمان را ارزان می‌فروشیم. یاد گرفته‌ایم که این ابزار زنده ماندن است و آن قدر به این کار ادامه می‌دهیم که دیگر نمی‌توانیم خود را تحمل کنیم. این هیجانات مسموم در وجود ما آن‌قدر دردناک می‌شوند که شرایطی در زندگی خود به وجود می‌آوریم تا بی‌لیاقتی خود را نشان دهیم و ثابت کنیم شایستگی رسیدن به رؤیاهای‌مان را نداریم. فقط شما می‌توانید این حلقه‌های معیوب را متوقف کنید. فقط شما می‌توانید بگویید: «دیگر بس است. من بزرگی و عظمت خویش را می‌خواهم. من لیاقت شکوه و خلاقیت و الهی بودن را دارم


+ اگر ما صفتی خاص را نداشته باشیم نمی‌توانیم آن را در دیگران تشخیص دهیم.


دِبی فورد، نیمۀ تاریک وجود