ما می‌ترسیم که مبادا کامل نباشیم، که بفهمیم آنچه را بیش از همه در دیگران از آن متنفریم، واقعاً همان چیزهایی است که در مورد خودمان از آنها تنفر داریم. 


فرافکنی


ما می‌ترسیم که قدرت و درخشندگی ما باعث جدایی‌‌مان از دیگران شود زیرا آنچه در اطرافمان می‌بینیم فقط حد وسط است. ما به قدری می‌ترسیم مورد قبول واقع نشویم که بسیاری از مواهب ارزشمندمان را ارزان می‌فروشیم. یاد گرفته‌ایم که این ابزار زنده ماندن است و آن قدر به این کار ادامه می‌دهیم که دیگر نمی‌توانیم خود را تحمل کنیم. این هیجانات مسموم در وجود ما آن‌قدر دردناک می‌شوند که شرایطی در زندگی خود به وجود می‌آوریم تا بی‌لیاقتی خود را نشان دهیم و ثابت کنیم شایستگی رسیدن به رؤیاهای‌مان را نداریم. فقط شما می‌توانید این حلقه‌های معیوب را متوقف کنید. فقط شما می‌توانید بگویید: «دیگر بس است. من بزرگی و عظمت خویش را می‌خواهم. من لیاقت شکوه و خلاقیت و الهی بودن را دارم


+ اگر ما صفتی خاص را نداشته باشیم نمی‌توانیم آن را در دیگران تشخیص دهیم.


دِبی فورد، نیمۀ تاریک وجود