کاتارسیس

پالایش و تخلیه روح و روان

کاتارسیس

پالایش و تخلیه روح و روان

کاتارسیس

خالیِ هر لحظه را سرشار باید کرد از هستی.
زنده باید زیست در آنات میرنده،
با خلوصِ ناب‌تر مستی.
چیست جز این؟
[نیست جز این راه.]
زنده دارد زنده‌دل دم را.
هر کجا، هر گاه
اوج بخشد کیفیت کم را.

"مهدی اخوان ثالث"
--------------------------------
--------------------------------
موجیم و وصل ما،
از خود بریدن است
ساحل بهانه ای است
رفتن، رسیدن است.

"قیصر امین پور"
----------------------------------
----------------------------------
+ بسیاری از پستهای "کاتارسیس" در تاریخ 6 فروردین و 13 فروردین 95 حذف شد و اغلب پستهای باقیمانده به موضوعاتی چون معرفی کتاب و بخشهایی از کتابها تعلق دارد.
++ "کاتارسیس" از تاریخ 12 فروردین 95، صرفا به "معرفی کتاب" اختصاص داده شد.
+++ کامنتدونی هم بسته شد :)

نویسنده

انسان برای خویشتن

بخشی از پیشگفتار:

   این کتاب از بسیاری جهات  ادامه کتاب «گریز از آزادی» است، که در آن کوشش کردم تا فرار انسان امروزی را از خود و آزادی خویش مورد تجزیه و تحلیل قرار دهم؛ در این کتاب درباره اصول اخلاقی، هنجارها و ارزشهایی که به درک نفس و استعدادهای نهانی انسان رهنمون است بحث می کنم. تکرار بعضی از عقاید و نظراتی که در «گریز از آزادی» آورده شده در این کتاب پرهیزناپذیر است، و گرچه منتهای کوشش خود را به عمل آورده ام تا از تکرار آنها خودداری کنم لکن نتوانسته ام بالمره از ذکر بعضی از آن عقاید صرفنظر نمایم. در فصل «طبع و منش آدمی» درباره منش شناسی که در کتاب قبلی از آن سخنی به میان نیامده بلکه اشاره مختصری به آن شده است بحث کرده ام. خواننده ای که مایل است تصویر کاملی از منش شناسی من داشته باشد باید هر دو کتاب را بخواند، گرچه این امر برای درک و فهم کتاب حاضر ضروری نیست.


 
 فهرست کتاب:

فهرست کتاب انسان برای خویشتن
فهرست کتاب انسان برای خویشتن درباره اریک فروم:

   اریک فروم در 23 مارس 1900 در فرانکفورت به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را در رشته روانشناسی و روانکاوی در دانشگاههای مونبخ و برلن به انجام رسانید.
  فروم در 1943 آلمان نازی را ترک کرد و به آمریکا رفت. وی در سالهای 1934-41 با تدریس در دانشگاه کلمبیا و شرکت در مباحث علمی به جستارهای خود ابعادی تازه بخشید.
  فروم در کتاب «گریز از آزادی» و «انسان برای خویشتن» به قرائتی انسان گرایانه از اندیشه های مارکسیستی روی آورد.
  فروم در کتاب «جامعه سالم» (1955) انسان مصرف کننده تک ساحتی را زیر سوال برده و او را به ارزشهای انسانی و اجتماعی فرا خواند.
  اریک فروم در سال 1980 درگذشت.

  آثار دیگر فروم عبارتند از:
 1.  هنر عشق ورزیدن
 2. ذن بودیسم و روانکاوی
 3. آیا انسان حکمروا خواهد شد؟
 4. برداشت مارکس از انسان
 5. در ورای زنجیرهای اغفال
 6. شما باید به خدایان مانید
 7. انقلاب امید
 8. داشتن یا بودن
 9. قلب انسان
 10. اصوا دین مسیحیت
 11. پژوهشی در ویرانگری انسان
   

 
 مشخصات کتاب: 

عنوان: انسان برای خویشتن

موضوع: پژوهشی در ر روانشناسی اخلاق/ 1. اخلاق انسانگرا. 2. انسان (فلسفه)

نویسنده: اریک فروم

مترجم: اکبر تبریزی

ناشر: بهجت

سال انتشار:  1390 (چاپ پنجم)

تعداد صفحات: 272

قیمت: 6000 تومان