روانشناسی روابط انسانی

کتاب «روانشناسی روابط انسانی» در چهار بخش و پانزده فصل نوشته شده است.


بخش اول: مقدمه

·       فصل یک: مهارت‌های ترمیم فاصلۀ بین‌فردی

·       فصل دو: موانع ارتباطی

بخش دوم: مهارت‌های گوش‌کردن

·       فصل سه: گوش‌کردن فراتر از شنیدنِ صِرف است

·       فصل چهار: مهارت‌های گوش‌کردن انعکاسی

·       فصل پنج: علل کارایی پاسخ‌های انعکاسی

·       فصل شش: تفسیر زبان تن

·       فصل هفت: بهینه‌سازی مهارت‌های انعکاسی

بخش سوم: مهارت‌های ابراز وجود

·       فصل هشت: سه رویکرد به روابط

·       فصل نه: پرورش پیام‌های سه بخشی ابراز وجود

·       فصل ده: کنترل پدیدۀ حمله و حملۀ متقابل

·       فصل یازده: افزایش گزینه‌ها و شیوه‌های ابراز وجود

بخش چهارم: مهارت‌های کنترل تعارض و تضاد

·       فصل دوازده: پیشگیری و مهار تعارض

·       فصل سیزده: مقابله با عناصر عاطفی تعارض

·       فصل چهارده: حل مشکل مشارکت‌آمیز: یافتن بهترین راه‌حل

·       فصل پانزده: مبانی ارتباط اثربخشبخشی از پیش‌گفتار نویسنده:

رالف‌والدو امرسون می‌گفت: «خواننده‌ای خوب است که کتاب را می‌سازد.» این حقیقت، به‌خصوص در مورد چنین کتابی مصداق دارد. خواننده‌ای که فقط قصد دارد خود را با معدودی از عقاید مختلف سرگرم کند، بهره‌ی چندانی از این کتاب نخواهد برد. کتاب برای افرادی نوشته‌ شده است که تمایلی قوی به بهبود روابطی دارند که همراه با رویکردهای رابطه‌ای مطرح شده در صفحه‌های بعد تجربه خواهند کرد. صِرفِ خواندن کتاب فایده‌ی بسیار اندکی خواهد داشت. اما، کسانی که این مهارت‌ها را با پشتکار و به‌شکلی خلاق، در زندگی روزمره‌ی خود به کار می‌برند متوجه تحول مهمی در روابط‌شان خواهند شد.

کتاب
بخش‌هایی از این کتاب در پست‌هایی در وبلاگ کاتارسیس منتشر شده است:

اشکال نصیحت کردن چیست؟

احترام عمیق به «دیگر بودن»ِ دیگران

بهای خوب بودن

 یادداشت پشت جلد:

·       ما منظور یکدیگر را نمی‌فهمیم؛

·       هیچ‌وقت به حرف‌هایم گوش نمی‌دهد،

·       خجالت می‌کشم نظر خودم را مطرح کنم؛

·       نمی‌توانم موافقت همکارانم را جلب کنم.

مطمئناً شما هم با جمله‌های فوق بیگانه نیستید. اغلب ما، تقریباً هر روز، بارها این جمله‌ها را می‌شنویم. جمله‌هایی که هر یک به تنهایی، نشان‌دهندۀ آنند که در روابط بین‌فردی انسان‌ها، موانعی وجود دارد. اگر‌چه انسان کوشیده است پیچیده‌ترین ابزارهای ارتباطی به‌وجود آورد، اما هنوز هم از برقرار کردن یک ارتباط اثربخش رو در رو ناتوان است. کتاب روانشناسی روابط انسانی برای هر فردی که با دیگران رابطه دارد مفید است؛ و چه کسی است که با دیگران رابطه نداشته باشد؟! اگرچه به ظاهر آسان می‌نماید، اما ارتباط بین‌فردی موفق مستلزم آگاهی و کاربرد فنونی است که روانشناسان و متخصصان روابط بین‌فردی آنها را در بوتۀ تجربه آزموده‌اند و کارآمدی آنها را مورد تأیید قرار داده‌اند. کتاب حاضر گزیده‌ای جامع از این فنون و مهارت‌هاست.مشخصــــات کتاب:

عنوان: روانشناسی روابط انسانی (مهارتهای مردمی): چگونه ابراز وجود کنید

موضوع: روابط بین اشخاص- ارتباط بین اشخاص

نویسنده: رابرت بولتون

مترجم: حمیدرضا سهرابی، با همکاری افسانه حیات روشنایی

ناشر: انتشارات رشد

سال انتشار: 1393 (چاپ ششم: 1391- چاپ هفتم: بهار 1393)

تعداد صفحات: 407

قیمت: 18000 تومان