زن بودن

زن بودن:

به زنانگی خود تحقق بخشید

و عشق را بیابید

متن پشت جلد:

این کتاب، رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می کند، به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می دهد و به تفاوت های روان شناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت ها می پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند. آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است.


بخش های منتخب از یادداشت نویسنده:

«زن بودن» حاصل سال ها کار تحقیقاتی و مطالعاتی در زمینه ای است که شدیداً به آن علاقه مند بودم.

این کتاب به مبحث عشق می پردازد، از این رو به بسیاری از زنان تعلق دارد. آنان با شور و حرارت به موضوع عشق می پردازند، خود را درگیر آن می کنند و در جستجوی آن هستند. عشق مشغله ی ذهنیِ زنانه است تا مردانه. این کتاب شواهدی محکم مبتنی بر صحت این اشتغال فکری و تفاوت های روانشناختی و بیوزیست شناختی میان دو جنس ارائه می دهد.

به طور کلی، زنانی که با آنها صحبت کرده ام، در به دست آوردن مردان مشکلی ندارند، مشکل آنها ازدواج و استمرار زندگی  مشترک شان است. آنها از من می خواهند بگویم در این باره چه کنند. ولی ازدواج چندان متضمن این نیست که زن «کاری» انجام دهد، بلکه بیشتر مستلزم آن است که از چارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند با مرد برخوردار باشد.

این چارچوبِ درایت و شعور را می توان در قالب رویکردی استثنایی به زنانگی و روشی خاص از زن بودن ترسیم کرد. ولی زن امروزی، زیستن به این شیوه را تخطئه و پایمال کرده است و اکنون نیازمند است ترغیب شود تا زنانگی گم شده اش، به ویژه مادر، مادونا و معشوقه ی شخصیتش را بازیابد. این دگرسویی در آگاهی می تواند برای زن معاصر ترسناک و دشوار باشد، زیرا او به صورت یک زن آمازون درآمده که از طبیعت ملایم و لطیف تر خود دور افتاده است. این زن آمازون جدید اکنون باید بیاموزد تا هویت تازه یافته ی خود را به عنوان فردی با فضل و کمال با نیازهایش برای عشق، محبت و تحقق زنانگی تلفیق نماید.

بسیاری از ماجراهای این کتاب در واقع پیشینه ی مراجعه کنندگانی است که به طور خصوصی در مطبم ملاقات کرده ام و مابقی اقتباسی است از شرح حال آن دسته افرادی که شب ها از طریق رادیو با من گفتگو کرده اند.

تونی گرنت


  بخشی از ابتدای کتاب:


چهار جنبه ی زن

آیا خود را می شناسید؟

مادونا؛ بازتابنده ی محسنات کامل زنانه از لحاظ بردباری، سکوت و وفای به عهد است. این نوع زن در پی کسب عظمت برای خود نیست؛ او ترجیحاً مرد را در زندگی به سوی عظمت می کشاند و بی هیچ قید و شرطی از تلاش وی در جستجوی کسب خرسندی و موفقیت، حمایت می کند.

مادر؛ حامی و سرپرست است. زنی است که با وابستگی اش به دیگران کامیاب می شود. او نه تنها فرزندانش را بزرگ می کند، بلکه سایر خویشاوندان مونث و همچنین مردان زندگی اش را می پرورد.

آمازون؛ شدیداً دارای تمرکز حواس و فزون خواه است، ابراز وجود می کند، متکی به نفس و خودکفا است و ارتباط او با مردانِ زندگی اش در قالب رفیق و همکار و رقیب است.

معشوقه؛ زنی که در روابط شخصی خود با مرد در سطوح مختلف عقلانی، عاطفی و جنسی پیش از هر چیز دارای نقشی تعیین کننده و فعال است. معشوقه، با مرد نوعی همخوانی می کند، ولی هرگز دست به سینه ی او نیست. معشوقه، جنبه ای از زن است که مردان همواره آن را ستایش و تحسین کرده اند.

خلاصه کتاب زن بودن تونی گرنت از سایت کانون مطالعاتی یونگ - See more at: http://doctorshiri.com/fa/content/6790/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b2%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%86/#sthash.akuOwrBc.dpuf
خلاصه کتاب زن بودن تونی گرنت از سایت کانون مطالعاتی یونگ - See more at: http://doctorshiri.com/fa/content/6790/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b2%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%86/#sthash.akuOwrBc.dpuf
خلاصه کتاب زن بودن تونی گرنت از سایت کانون مطالعاتی یونگ - See more at: http://doctorshiri.com/fa/content/6790/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b2%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%86/#sthash.akuOwrBc.dpuf
خلاصه کتاب زن بودن تونی گرنت از سایت کانون مطالعاتی یونگ - See more at: http://doctorshiri.com/fa/content/6790/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b2%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%86/#sthash.akuOwrBc.dpu


مشخصات کتاب:
عنوان: زن بودن، به زنانگی خود تحقق بخشید و عشق را بیابید
موضوع:روانشناسی
نویسنده: تونی گرنت
مترجم: فروزان گنجی زاده
ناشر: نشر ورجاوند
سال انتشار: بهار 1385 (چاپ دوم)
تعداد صفحات:223
قیمت:8000تومان