کاتارسیس

پالایش و تخلیه روح و روان

کاتارسیس

پالایش و تخلیه روح و روان

کاتارسیس

خالیِ هر لحظه را سرشار باید کرد از هستی.
زنده باید زیست در آنات میرنده،
با خلوصِ ناب‌تر مستی.
چیست جز این؟
[نیست جز این راه.]
زنده دارد زنده‌دل دم را.
هر کجا، هر گاه
اوج بخشد کیفیت کم را.

"مهدی اخوان ثالث"
--------------------------------
--------------------------------
موجیم و وصل ما،
از خود بریدن است
ساحل بهانه ای است
رفتن، رسیدن است.

"قیصر امین پور"
----------------------------------
----------------------------------
+ بسیاری از پستهای "کاتارسیس" در تاریخ 6 فروردین و 13 فروردین 95 حذف شد و اغلب پستهای باقیمانده به موضوعاتی چون معرفی کتاب و بخشهایی از کتابها تعلق دارد.
++ "کاتارسیس" از تاریخ 12 فروردین 95، صرفا به "معرفی کتاب" اختصاص داده شد.
+++ کامنتدونی هم بسته شد :)

نویسنده

و نیچه گریه کرد

وین،قرن نوزدهم.لو سالومه آمده است تا یوزف برویر،پزشک مشهور و استاد زیگموند فروید را بیابد.او نگران دوستش،نیچه است.برویر باید اندیشمند بزرگ و تنها را که از سردرد شدیدی رنج می برد،معالجه کند و او را از این گرفتاری برهاند.ولی نیچه نباید از این جریان بویی ببرد،سالومه از برویر تقاضا کرده که او را معالجه کند.برویر تصمیم می گیرد با روش جدید «بیان درمانی» که به تازگی در مورد بیمار دیگرش آنا او. تجربه کرده،او را درمان کند.برویر برای تشویق نیچه به صحبت کردن،وضعیت بیمار جوانش آنا او. را برای او تشریح می کند.به این ترتیب میان برویر آرام و دلسوز،و نیچه ی حساس و خوددار،دوئل گفتاری تندی به وجود می آید و هر چه این دو به هم نزدیک تر می شوند،برویر بیشتر متوجه می شود که فقط در صورتی می تواند نیچه را معالجه کند که وی اجازه ی این کار را بدهد.

یالوم تخیل و واقعیت را در یک شبکه ی منسجم با هم ترکیب می کند؛طوری که شخصیت های برجسته و بزرگِ دوران آغاز روان درمانی زنده می شوند و با ما سخن می گویند.


دکتر اروین د. یالوم مدرس روان درمانی در دانشگاه استانفورد و نویسنده ی کتاب های درسی روان شناسی مانند عشق و جلادش و داستان دیگر روان درمانی است.

(متن پشت جلد)


مشخصات کتاب:
عنوان:و نیچه گریه کرد
موضوع:1.داستان های آمریکایی-قرن 20 م ،2 -نیچه،فریدریش ویلهلم
نویسنده:اروین د. یالوم
مترجم:مهشید میرمعزی
ناشر:نشر نی
سال انتشار:1392(چاپ سیزدهم)
تعداد صفحات:449
قیمت:13800تومان