پله پله تا ملاقات خدا


       از قطع پیوند با آنچه تعلقات خودی است تا قطع پیوند با خود، خط سیری شگرف، پرخطر و صعبناک بود که این بلخی‌زاده‌ی مهاجر در دیار روم را در طی عمری که از شصت‌و‌هشت‌سال تجاوز نکرد، در طول مجاهده‌ای عمرکاه و طاقت‌آزمای، از مقامات تبتل تا فنا پلّه‌پلّه‌ تا ملاقات خدا عروج داد و هرگز نیز او را به این مقامات خویش مغرور و مفتون نداشت.

      این عروج روحانی را او از سال‌های کودکی آغاز کرده بود _از پرواز در دنیای فرشته‌ها، دنیای ارواح، و دنیای ستاره‌ها که در سال‌های کودکی او را گرم و شاداب و پرجاذبه می‌کرد. در آن سال‌ها رویاهای که جان کودک تا آستانه‌ی عرش خدا عروج می‌داد، چشم‌های کنجکاوش را در نوری وصف‌ناپذیر که اندام اثیری فرشتگان را در هاله‌ی خیره‌کننده‌ای غرق می‌کرد گشود. بر روی درخت‌های در شکوفه نشسته‌ی خانه فرشته‌ها را به صورت گل‌‌های خندان می‌دید. در پرواز پروانه‌های بی‌آرام که بر فراز سبزه‌های موّاج باغچه یکدیگر را دنبال می‌کردند آنچه را بزرگترها در خانه روح می‌خواندند به صورت ستاره‌های از آسمان چکیده می‌یافت. فرشته‌ها، که از ستاره‌ها پایین می‌آمدند با روح‌ها که در اطراف خانه بودند از بام خانه به آسمان بالا می‌رفتند، طی روزها و شب‌ها با نجوایی که در گوش او می‌کردند او را برای سرنوشت عالی خویش، پرواز به آسمان‌ها، آماده می‌کردند _پرواز به سوی خدا.

   
(صفحه 15 / بهاءِولد و خداوندگار
مشخصــــات کتاب
عنوان: پلّه‌پلّه‌ تا ملاقات خدا
موضوع: درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی.
نویسنده: عبدالحسین زرین کوب
ناشر: علمی
سال انتشار: 1388 (چ
اپ 29)
تعداد صفحات: 394
قیمت: 7500 تومان
 

 سهیلا نوشت:

سرنوشت این کتاب از کتابفروشی تا به دست من برسد تا حدودی جالب است. از خرید آن توسط پسرخاله کوچیکه تا هدیه آن به برادرش، پسرخاله بزرگه و همسرش، تا مهاجرت پسرخاله بزرگه و انبار شدن این کتاب و کتابهای بسیار دیگر در خانه خاله، تا رفتن من و خواهری به خانه خاله و پیشنهاد خاله برای جستجو در کتابها و برداشتن هر چندتا کتاب که می خواهیم، تا آوردن تعداد زیادی از کتابها به خانه و مدتی خاک خوردن این کتاب و تا الان که چند روز است با لذت آن را برداشته ام و مطالعه می کنم، حدود شش سااال و نیم طول کشیده است.
چه کسی می دانست عاقبت، این کتاب به دست ما می رسد؟ چه کسی می داند این کتاب در دست ما است؟! چه کسی اصلا این کتاب را به یاد دارد؟؟!! ;)