کاتارسیس

پالایش و تخلیه روح و روان

کاتارسیس

پالایش و تخلیه روح و روان

کاتارسیس

خالیِ هر لحظه را سرشار باید کرد از هستی.
زنده باید زیست در آنات میرنده،
با خلوصِ ناب‌تر مستی.
چیست جز این؟
[نیست جز این راه.]
زنده دارد زنده‌دل دم را.
هر کجا، هر گاه
اوج بخشد کیفیت کم را.

"مهدی اخوان ثالث"
--------------------------------
--------------------------------
موجیم و وصل ما،
از خود بریدن است
ساحل بهانه ای است
رفتن، رسیدن است.

"قیصر امین پور"
----------------------------------
----------------------------------
+ بسیاری از پستهای "کاتارسیس" در تاریخ 6 فروردین و 13 فروردین 95 حذف شد و اغلب پستهای باقیمانده به موضوعاتی چون معرفی کتاب و بخشهایی از کتابها تعلق دارد.
++ "کاتارسیس" از تاریخ 12 فروردین 95، صرفا به "معرفی کتاب" اختصاص داده شد.
+++ کامنتدونی هم بسته شد :)

نویسنده

همرنگ شدن


همرنگ جماعت شدن برای دریافت پذیرش از سوی دیگران، مانند خوابیدن روی تخت‌خواب پروکراستیز در اسطوره‌شناسی یونان است. مسافران در راه سفر به آتن روی این تخت‌خواب خوابانده می‌شدند. اگر کوچک‌تر از آن بودند، آنقدر کشیده می‌شدند تا هم‌اندازه‌ی این تخت‌خواب شوند و اگر بزرگ‌تر بودند، دست و پای آن‌ها را می‌بریدند تا هم‌اندازه‌ی تخت‌خواب شوند.


تعداد کمی هم‌اندازه‌ی این تخت‌خواب بودند. این‌ها همان افرادی هستند که به سادگی می‌توانند با دیگران همرنگ شوند و با خوشحالی این کار را انجام می‌دهند.


مسافرانی که از تخت‌خواب پروکراستیز به سلامت گذر می‌کردند و به آتن وارد می‌شدند، با خود چنین می‌اندیشیدند که تحمل این سختی‌ها ارزشمند است. در دنیای امروز هم گاهی موفقیت همین‌گونه است.

 

دکتر ژان شینودا بولن، انواع مردان