کاتارسیس

وبلاگی برای معرفی کتاب با محوریت روانشناسی

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شینودا بولن» ثبت شده است

معرفی کتاب انواع زنان

انواع زنان


متن پشت جلد کتاب:


راهی باستانی و مطمئن برای کشف تمام ابعاد زنانگی گمشده


نگاه زنان به کار، روابط جنسی، فرزند، همسر و ... یکی نیست. راه کسب احساس رضایت در زندگی هم در زنان یک راه نیست. معجزهی این کتاب در تشخیص الگوهای متفاوت رفتاری در زنان است؛ الگوهایی که به هر زنی با توجه به مختصات روانشناختی‌ای که دارد کمک میکند تا عمیقا درک کند برای رشد و دستیابی به حس رضایت دقیقا سراغ چه کاری باید برود و از چه چیزهایی باید پرهیز کند.

سهیلا مهین روستا

میدان‌های مورفیک| فرضیه‌ی جدیدی درباره‌ی قدرت یادگیری موجودات زنده

در کتاب دانش جدید زندگی؛ فرضیه‌ی علت و معلول، روپرت شلدریک که زیست‌شناسی سرشناس است، فرضیه‌ی جدیدی درباره‌ی قدرت یادگیری موجودات زنده، ارائه می‌کند. 

 

«فرضیه‌ی شلدریک» می‌گوید هنگامی که رفتاری به اندازه‌ی کافی تکرار می‌شود، میدانی مورفوژنیک به‌وجود می‌آورد. این میدان دارای حافظه‌ای انباشتی است که به‌ تجربیات نسل‌های پیشین مربوط می‌شود. تمامی اعضای این‌ نسل (نه تنها ارگانیسم‌های زنده، بلکه ملکول‌های پروتئین، بلورها و حتی اتم‌ها) از این میدان مورفیک تأثیر می‌گیرند و این رفتار جدید در فضا و زمان به شکل فرآیندِ «ارتعاش مورفیک» پخش می‌شود.

 

برای مثال در دنیای بلورها این فرضیه می‌گوید شکل و ساختار بلور به ویژگی‌های این میدان مورفیک بستگی خواهد داشت. تبدیل ترکیبات جدید به بلور برای اولین بار دشوار است، اما این روند برای دفعات بعد ساده و ساده‌تر می‌شود و دلیلش هم همان میدان مورفیک (یا حافظه‌ی مورفیک) است. شلدریک اضافه می‌کند این نکته در میان شیمیدان‌ها به‌خوبی شناخته شده است.

 

فرضیه‌ی شلدریک درباره‌ی انسان توضیح می‌دهد که چگونه تغییرات پایه‌ای (یا تغییرات مربوط به کهن‌الگوها) در میان انسان‌ها رخ می‌دهد.

سهیلا مهین روستا

معرفی کتاب انواع مردان

انواع مردان


انواع مردان، شیوه‌ای عمیق، دقیق و کاربردی برای شناخت مردان

 بر اساس نظریه‌ی نمادهای اسطوره‌ای در روان‌کاوی یونگ

سهیلا مهین روستا

تخت‌خواب پروکراستیز

همرنگ شدن


همرنگ جماعت شدن برای دریافت پذیرش از سوی دیگران، مانند خوابیدن روی تخت‌خواب پروکراستیز در اسطوره‌شناسی یونان است.

سهیلا مهین روستا